Svetovanje za kemikalije

Naše podjetje ima dolgoletne izkušnje na področju svetovanja pravnim in fizičnim osebam glede opravljanja dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij.

KAJ VAM NUDIMO?

 • Izpeljemo celoten postopek za pridobivanje dovoljenja za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami na Uradu RS za kemikalije.
 • Izdelujemo in revidiramo varnostne liste v skladu z Uredbo REACH in CLP ter jih prijavimo na Uradu RS za kemikalije.
  Pripravimo besedilo za kemijski del etikete v slovenskem jeziku v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Pomagamo pri poročanju letnih količin za nevarne kemikalije.
 • Uredimo registracijo biocida.
 • Izdelujemo navodila za varno delo z nevarnimi kemikalijami.
  Izvajamo izobraževanja vaših zaposlenih s področja nevarnih kemikalij.
 • Svetujemo pri skladiščenju kemikalij.
 • Podjetja zastopamo v primeru inšpekcijskega pregleda.
 • Podjetje zastopamo v upravnih zadevah v postopkih pri Uradu RS za kemikalije.
 • Za vas spremljamo in vas redno obveščamo o spremembah zakonodaje s področja kemikalij.

KDO POTREBUJE SVETOVALCA ZA KEMIKALIJE?

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami morajo določiti enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske ali farmacevtske smeri in z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo ter promet s kemikalijami. Promet nevarnih kemikalij pomeni uvoz, prodajo in vsako prepustitev tretji osebi.

Scroll to Top