Avtomatiziran optični sistem za izvajanje meritev kisika v izdelkih pakiranih v modificirani atmosferi (As-O2)

Namen projekta je razvoj avtomatiziranega sistema za izvajanje meritev koncentracije kisika v produktih pakiranih v modificirani atmosferi s ciljem odprave zamudnega ročnega izvajanja meritev. Sistem uvaja stroškovno in časovno bistveno učinkovitejše ter obenem natančnejše meritve.
Rezultat projekta je signifikantno zmanjšanje stroškov analiz in povečanje produktivnosti laboratorija (večje število izvedenih analiz na časovno enoto).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji je dostopnih na strani www.eu-skladi.si.

Scroll to Top